pasaport

Care e prețul pașaportului biometric și a buletinului de identitate în 2021

Prețul pașaportului biometric și a buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova în 2021 rămâne același, la fel ca în anii precedenți. Tarifele nu au fost modificate de câțiva ani, iar autoritățile nu au venit cu un anunț despre modificarea tarifelor pentru anul 2021.

Legislația națională prevede eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova de la naștere, dar acesta devine obligatoriu pentru persoanele care au atins vârsta de 16 ani.

Tariful pentru perfectarea buletinului de identitate

Dacă doriți să obțineți buletinul de identitate în termen de 30 de zile, veți achita 130 de lei, în 15 zile – 200 de lei, în 5 zile – 390 de lei, în 24 de ore – 520 de lei, în 6 ore – 650 de lei, iar în 3 ore – 780 de lei.

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova

Perfectarea pașaportului biometric în termen de 30 de zile va costa 850 de lei, în 15 zile – 1060 de lei, în 10 zile – 1280 de lei, în 5 zile – 1490 de lei, în 24 de ore – 1700 de lei, în 6 ore – 2130 de lei, în trei ore – 2550 de lei și într-o oră – 2980 de lei.

Agenția Servicii Publice eliberează cetățenilor cu vârsta de peste 16 ani pașapoarte cu termenul de valabilitate de 10 ani. De asemenea, la solicitarea actelor de identitate, cetățenii nu mai prezentă documentul ce atestă grupa sangvină.

Începând cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova, se eliberează, în exclusivitate, paşapoarte cu date biometrice (fotografia titularului, imaginea facială digitală, amprentele digitale, semnătura personală a titularului, care se aplică de la vârsta de 14 ani) şi în paşapoartele părinţilor nu se includ datele despre copii.

Valabilitatea paşaportului este stabilită, după cum urmează:

  1. pe un termen de 4 ani – persoanelor cu vârsta sub 7 ani;
  2. pe un termen de 7 ani – persoanelor cu vârsta de la 7 ani până la 16 ani;
  3. pe un termen de 10 ani – persoanelor cu vârsta peste 16 ani;
  4. pe un termen de 12 luni – persoanelor, ale căror amprente digitale temporar nu pot fi prelevate.

Cererea pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova poate fi depusă la oricare Centru Multifuncțional al Agenției Servicii Publice sau Serviciu eliberare a actelor de identitate, indiferent de locul înregistrării la domiciliu sau la reședință al solicitantului. Pentru a beneficia de această oportunitate cetăţenii moldoveni aflaţi în străinătate pot să se adreseze la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova din statul de reşedinţă.